Regnskab 2021 underskrevet af bestyrelsen :


Resultatopgørelse for perioden 1.1.2021 - 31.12.2021


Indtægter                Budget             Regnskab       


Kontingent               20.000             20.390,00             102%

Sponsorater               5.000              5.575,77             112%

Indbetalinger Årets tur  60.000             74.496,00             124%

Indbetalinger Events      3.000                  0,00               0%


Samlede indtægter        88.000            100.461,00             114%


Udgifter


Udgifter årets tur      115.000            110.431,04              96%

Administration            5.000              4.518,74              90%

Tilskud Events           16.000              1.700,00              11%

Forplejning               5.000              2.073,60              41%

Præmier, tryksager mv.    2.500                  0,00               0%

Velgørenhed 2019          5.000                  0,00               0%

Fest                     20.000              1.650,00               8%


Samlede udgifter        168.500            120.373,38              71%Årets resultat         - 80.500           - 19.911,61


Balance


Aktiver


Bankbeholdning          177.918,30


Aktiver ialt            177.918,30


Passiver :


Resultat 2013                 0,00

Resultat 2014               781,00

Resultat 2015            23.131,00

Resultat 2016           -17.565,66

Resultat 2017            14.075,98

Resultat 2018            52.500,13

Resultat 2019            46.380,36

Resultat 2020            75.527,10

Resultat 2021           -19.911,61


Passiver ialt           177.918,30