Regnskab 2020 underskrevet af bestyrelsen :


Resultatopgørelse for perioden 1.1.20 - 31.12.20


Indtægter                Budget             Regnskab       


Kontingent               17.000             21.386,00             126%

Sponsorater              50.000             54.000,00             108%

Indbetalinger Årets tur 105.000             31.480,00              30%

Indbetalinger Events      3.000                  0,00               0%


Samlede indtægter       175.000            100.866,00              61%


Udgifter


Udgifter årets tur      115.000             25.164,42              22%

Administration            5.000              3.174,48              63%

Tilskud Events           16.000                  0,00               0%

Forplejning               5.000                  0,00               0%

Præmier, tryksager mv.    2.500                  0,00               0%

Velgørenhed 2019          5.000                  0,00               0%

Fest                     20.000                  0,00               0%


Samlede udgifter        168.500             28.338,90              17%Årets resultat            6.500             78.527,10


Balance


Aktiver


Bankbeholdning          197.829,91


Aktiver ialt            197.829,91


Passiver :


Resultat 2013                 0,00

Resultat 2014               781,00

Resultat 2015            23.131,00

Resultat 2016           -17.565,66

Resultat 2017            14.075,98

Resultat 2018            52.500,13

Resultat 2019            46.380,36

Resultat 2020            75.527,10


Passiver ialt           197.829,91