Nyheder fra DCU

Danmarks Cykle Union åbner for klubaktiviteter i begrænset omfang


21. April 2020


Danmarks Cykle Union har valgt at opdatere sine vejledninger til klubberne gældende fra tirsdag den 21. april 2020.


Danmarks Cykle Union har siden påske arbejdet målrettet på at få klare retningslinjer for, hvordan den kontrollerede genåbning af Danmark påvirker cykelsporten, og regeringen har efter vedholdende henvendelser fra DIF anerkendt, at idrætten har behov for tilpassede og klare vejledninger og påbud.


DIF har efter møder med statsministeren, kulturministeren og sundhedsmyndighederne nu udsendt tilpassede retningslinjer for udendørs idrætsaktiviteter uden kropskontakt.


DIF’s tilpassede retningslinjer betyder, at det fra og med 21. april i MEGET BEGRÆNSET OMFANG er muligt at genoptage udendørs klubaktiviteter.

De generelle krav gælder stadig!

 • At man ikke må samles flere end 10 personer.
 • At man skal holde afstand.
 • At man skal have stor fokus på håndhygiejne.
 • At man begrænser fysisk kontakt.
 • At man ikke hoster eller nyser på andre.
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man er sløj – også ved milde symptomer.

  Alle indendørsaktiviteter er fortsat indstillet, og man må ikke åbne klubhuse og lignende.

  Hvordan må man træne i klubsammenhæng?
  Man må nu organisere klubtræning inden for ovenstående retningslinjer fra dags dato. Det er altafgørende fortsat at følge de meget klare myndighedskrav - der skal holdes stor afstand (mindst 2 meter), og der må på intet tidspunkt samles flere end 10 person. Derfor fastholder Danmarks Cykle Union følgende anbefalinger:

  ”Danmarks Cykle Union opfordrer indtrængende til ikke at træne i grupper på landevej eller i skoven – den type træning bør fortsat kun ske alene eller med ens nærmeste og med stor afstand til hinanden.  

  Det er muligt at åbne for træning, der planlægges og afvikles under ansvarlige forhold og overholder myndighedernes krav.”

  Hvad er de tilpassede retningslinjer fra DIF?


  • Udendørsaktiviteter foregår i mindre grupper og fortrinsvis parvis eller enkeltvis.
  • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår (gælder fx BMX).
  • Myndighedernes generelle anbefalinger om at holde afstand, begrænse den fysiske kontakt mest muligt og sikre god hygiejne overholdes.
  • Klubhuse, omklædningsrum, samlingssteder holdes lukkede – dvs. man møder op omklædt.
  • Medlemmer af forening/klub tager hjem efter endt udendørsaktivitet.
  • Personer med symptomer på sygdom, helbredsmæssige svækkelser eller høj alder bør ikke deltage.


  Hvilke træningsaktiviteter er mulige?


  De tilpassede retningslinjer for cykelsporten er altså IKKE ET GRØNT LYS til at genoptage de normale klubaktiviteter eller til at træne på normal vis i grupper.


  Afstandskriteriet er helt afgørende for den kontrollerede genåbning af samfundet, så lad være med at bøje reglerne eller lede efter ”smuthuller”.


  Optræd ansvarligt, så ingen udsættes for risiko – det er den hurtigste og eneste rigtige vej tilbage til en normal hverdag.


  Planlæg aktiviteter under hensyn til myndighedernes krav – og det bør så vidt muligt ske på områder, hvor der ikke er almindelig trafik.


  Husk, at du fortsat kan finde svar på de mest almindelige spørgsmål på www.cyklingdanmark.dk/corona