4. marts 2024


Den nye bestyrelse består af følgende medlemmer :


Kenneth Nielsen, Betina Herreborg, Lars Bertelsen, Morten Pagaard Kristiansen og 
Kim Robert Holleufer Hansen.4. januar 2024


Indkaldelse til Generalforsamling 2024.


Jævnfør vores vedtægters § 8 indkaldes der herved til Generalforsamling.


Vores medlemmer opfordres til at indsende punkter eller emne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Dette skal ske pr. mail info@reachoutandtouch.dk seneste 8 dage før generalforsamlingen, altså senest den 28. januar 2024.


Dato : Mandag den 5. februar 2024 kl. 18.00

Sted : Glostrup Hallen Mødelokale 2, Stadionvej, 2600 Glostrup.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget.

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag behandles.


6. Valg af bestyrelse.

6a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år.

6b. Valg af 1-2 suppleanter for en 1-årig periode


7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant, for 1-årig periode

8. Evt. (Forslag og andre sager behandlet under evt. kan ikke føre til vedtægtsændringer).
22. marts 2023


Vores bestillingsside hos ES16.DK lukker i løbet af idag. Så hvis du ikke har fået bestilt endnu, kan du måske nå det idag.


For nye medlemmer vil det blive åbnet op igen i løbet af foråret/sommeren.


Tak for dem som har været inde og bestille. Nu må vi bare afvente, at der dukker noget nyt og lækkert tøj op til os. 


Vi ses på landevejen. 


Husk der er officiel opstart den 2. april, med en tyvstart den 26. marts.14. marts 2023.


Så er der sendt mails ud via holdsport omkring tøjbestillingen for 2023.


Husk at en del af vores årlige kontingent er, at anskaffe sig en kortærmet Jersey.


Linket til vores WEB-shop hos ES16 er her : ROAT-WEBSHOP


Vigtigt læs følgende fra ES16 :


Der er ca 6 ugers levering fra deadline på bestillingen sættes i gang.


Tøjet kan ikke ombyttes eller returneres


DER MÅ IKKE BENYTTES RABATKODER FRA NYHEDSBREV; KUNDEKLUB ELLER ANDEN RABATTER PÅ TEAMTØJ


Er man i tvivl om noget så ring til Thomas på 60549012 også hvis i vil prøve tøjet inden bestilling.


Beløbet bliver hævet på dit kort før produktionen sættes i gang, da det er specialdesign.


Når tøjet afsendes får man track and trace på både mail og sms.


ES16 kan kontaktes her: Oddervej 55b

                        8270 Højbjerg

                        – DK TLF.: +45 60 54 90 12

                        Mail: mail@es16.dk

                        Website: www.es16.dk14. marts 2023 :


Nu er vesten også færdig ( WEB-shop er på vej ):


12. marts 2023 :


Så er tøjet næsten klart til at blive bestilt. Levereandøren ES16 vil forsøge at få vores bestillingsside klar i løbet af de næste 3-4 dage.


Designet er færdigt, der mangler kun nogle små detaljer, men det kommer stort set til at se som vist her til højre.


Det er den langærmet trøje Andorra som er vist her, dog mangler der et dannebro på ærmet som på den kortærmet. 

Det er et lille gråt 'Roat since 2013' på bukserne, som ellers bare er sorte. 


Når vi har fået linket til bestillingssiden bliver den selvfølgelig sendt ud, samt offentlig gjort alle mulige steder. Det er ikke aftalt, hvorlænge shoppen vil ha' åben, men vi vil selfølgelig opfordre til hurtigt at får afgivet sin bestilling.


Jeg har med vilje nedprioriteret visning på telefon. 20. februar 2023 :


Hjemmeside opdateret med sammensætningen af den nye bestyrelse for 2023.

Se bestyrelsen her7. februar 2023 :


Tak for generalforsamlingen og infomødet i går på Leragergaard.
Dejligt at se så mange af jer igen.


Som en del af infor mødet, blev tøjet for 2023 ( ikke designet ) vist frem

og flere af jer fik prøvet det mv.


For ikke at være i tvivl om, hvad det forskellige hedder, har jeg lagt en beskrive op her ( Link til tøjbeskrivelse ).


Bemærk at det ikke var alt tøjet fra ES16 som blev præsenteret, se evt. selv videre her www.ES16.dk


Når vores design kommer på plads og aftalen med leverandøren omkring bestilling mv. er på plads, vil der blive sendt link ud til siden via holdsport, og vi vil selvfølgelig også skrive det her på siden.31. januar 2023 :


Under punkt 7 Evt. tilføjes :


     Et formiddags hold om onsdagen, kl. 9 eller 10,

     for dem der ikke kan kl. 17

 


29. januar 2023


Indkaldelse til Generalforsamling 2023.Dato : Mandag den 6. februar 2023 kl. 19.00

Sted : Leragergård, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget.

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag behandles.


I forbindelse med denne generalforsamling vil vi i bestyrelse gerne foreslå, at vi nedsætter antallet af bestyrelsesmedlemmer fra nuværende 7 til 5 personer.


Ændring af standard dagsorden til generalforsamlingen ( fremgår af § 8 ) :


Foreslåes ændret fra :


6. Valg af bestyrelse.
6a. Valg af formand (ulige år) og
            næstformand (lige år) for 2-årig periode
6b. Valg af kasserer (lige år) for 2-årig periode
6c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) og
            2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) for en 2-årig periode
6d. Valg af 1-2 suppleanter for en 1-årig periode


Foreslåes ændret til :


6. Valg af bestyrelse.
6a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) og
    valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (lige år) for 2-årig periode

6b. Valg af 1-2 suppleanter for en 1-årig periode


§11 Foreslåes ændret fra :


§11: Bestyrelsen
Foreningens ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Ud over de valgte bestyrelsesmedlemmer vælges 2 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen. Dersom et bestyrelsesmedlem varigt eller for længere tid forhindres i at varetage sit hverv, indtræder en suppleant i bestyrelsen. Derimod tilkaldes suppleanter ikke, fordi et medlem er forhindret i at deltage i et enkelt bestyrelsesmøde. Bestyrelsen vælger en sekretær. Det enkelte medlem kan samtidig varetage flere hverv. Alle hverv er ulønnede, dog kan bestyrelsen vælge at dække omkostninger for enkelte bestyrelsesmedlemmer. Sekretæren fører protokol over beslutninger.


Foreslåes ændret til :


§11: Bestyrelsen
Foreningens ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen fordeler efter generalforsamlingen posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer.
Genvalg kan finde sted. Ud over de valgte bestyrelsesmedlemmer vælges 1-2 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen.
Dersom et bestyrelsesmedlem varigt eller for længere tid forhindres i at varetage sit hverv, indtræder en suppleant i bestyrelsen. Derimod tilkaldes suppleanter ikke, fordi et medlem er forhindret i at deltage i et enkelt bestyrelsesmøde. Suppleanter bliver inviteret med til bestyrelsesmøderne, men har dog ikke stemmeret.
Bestyrelsen vælger en sekretær. Det enkelte medlem kan samtidig varetage flere hverv.
Alle hverv er ulønnede, dog kan bestyrelsen vælge at dække omkostninger for enkelte bestyrelsesmedlemmer. Sekretæren fører protokol over beslutninger.6. Valg af bestyrelse.
6a. Valg af formand (ulige år) og næstformand (lige år) for 2-årig periode

6b. Valg af kasserer (lige år) for 2-årig periode

6c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) og

2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) for en 2-årig periode

6d. Valg af 1-2 suppleanter for en 1-årig periode

  1. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant, for 1-årig periode
  2. Evt. (Forslag og andre sager behandlet under evt. kan ikke føre til vedtægtsændringer).


7. Evt. Medlemsforslag : Intern konkurrence for :

                           * Flest cykeldage i 2023

                           * Flest kilometer i 2023

                           * flest højdemeter

                         find selv på flere15. januar 2023


Indkaldelse til Generalforsamling 2023.


Jævnfør vores vedtægters § 8 indkaldes der herved til Generalforsamling.


Vores medlemmer opfordres til at indsende punkter eller emne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Dette skal ske pr. mail info@reachoutandtouch.dk seneste 8 dage før generalforsamlingen, altså senest den 29. januar 2023.


Dato : Mandag den 6. februar 2023 kl. 19.00

Sted : Leragergård, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget.

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag behandles.

6. Valg af bestyrelse.
6a. Valg af formand (ulige år) og næstformand (lige år) for 2-årig periode

6b. Valg af kasserer (lige år) for 2-årig periode

6c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) og

            2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) for en 2-årig periode

6d. Valg af 1-2 suppleanter for en 1-årig periode

  1. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant, for 1-årig periode
  2. Evt. (Forslag og andre sager behandlet under evt. kan ikke føre til vedtægtsændringer).
31. maj 2022


Se vores træningstider her


Besøg vores facebook gruppe, der vil vores aktiviter med videre fremgå.24. februar 2022


Budget for 2022 se her


16. februar 2022


Regnskab for 2021 Se her 


19. januar 2022


I henhold til vores vedtægter §8, indkaldes der herved til generalforsamling til afholdelse i februar måned.


Inden generalforsamlingen afholdes, offentliggøres dagsorden med indkomne forslag + evt. bilag, samt revideret regnskab og forslag til budget.


Generalforsamlingen vil finde sted Mandag den 28. februar 2022 kl. 19.30 - 22.00 i Tumlesalen på Ejby skolen, Ejby Torvevej 13, Glostrup.

 


Indkomne forslag:

       

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden ( info@reachoutandtouch )senest 8 dage før generalfor-samlingen.

 

Standard dagsorden:

1.      Valg af dirigent og referent

2.      Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

3.      Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget.

4.      Fastsættelse af kontingent

5.      Indkomne forslag behandles.

6.      Valg af bestyrelse.
                      6a. Valg af formand (ulige år)

                          og næstformand (lige år) for 2-årig periode

                      6b. Valg af kasserer (lige år) for 2-årig periode

                      6c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

                          og 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
                          for en 2-årig periode

                      6d. Valg af 1-2 suppleanter for en 1-årig period
7.      Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant, for 1-årig periode

8.      Evt. (Forslag og andre sager behandlet under evt. kan ikke føre
        til vedtægtsændringer).
31. Decmeber 2021


Verdens bedste cykel klub ønsker godt nytår til alle.


Vi har som mange andre idrætsforeninger haft vores udfordringer med 
covid-19, men ikke mindst på grund af alle jer skønne medlemmer, så
blev sæson 2021 alligevel til en mindeværdig sæson. Afsluttende med
vores afslutningstur til Italien, hvor diverse bjerg blev besejret.

Det er sku kæmpestort at se en stor flok blå Roatryttere i godt humør,
på toppen af Passo del Stelvio. SÅDAN.


Skønt var det også, at vi fik sendt mange til Aarhus og Odense, for at køre Aarhus/Odense - København. At en stor del af os så mødtes på depotet i Korsør og flugtes resten af vejen sammen, fuldendte den store oplevelse.


Der var også en mindre gruppe som kørte noget af det vildeste for os ikke-professionelle, nemlig Vejle - Nice ( RIDE ACROSS EUROPE / Vélo Challenge), med et sindsyg flot resultat. Dyb respekt for den kæmpe træningsindsats der blev lagt for dagen.


Vedrørende vores tur for 2022, arebjdes der sammen med Stigs Cykelrejser

om at besøge Mallorca fra den 12 til 16. oktober 2022. Men der kommer selvfølgelige meget mere omkring denne senere.