Foreningens ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling.

Genvalg kan finde sted.


Ud over de valgte bestyrelsesmedlemmer vælges 2 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen. 

Dersom et bestyrelsesmedlem varigt eller for længere tid forhindres i at varetage sit hverv, indtræder en suppleant i bestyrelsen.

Suppleanterne inviteres til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.


Bestyrelsen vælger en sekretær.


Det enkelte medlem kan samtidig varetage flere hverv.

Alle hverv er ulønnede, dog kan bestyrelsen vælge at dække omkostninger for enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Sekretæren fører protokol over beslutninger.Bestyrelsesmedlemmer valgt i lige år : 


Lars Bertelsen

Kim Robert Holleufer Hansen

Morten Pagaard Kristiansen


Bestyrelsesmedlemmer valgt i ulige år :


Kenneth Nielsen

Betina Herreborg


På bestyrelses første møde efter generalforsamlingen blev det besluttet at vælge Kenneth Nielsen som formanden i 2024, samt at Lars Bertelsen ( i nært samarbejde med hele bestyrelsen ) påtager sig rollen som kasserer.


Formand Kenneth Nielsen

Kasserer Lars Bertelsen

Bestyrelsesmedlem Morten Pagaard Kristiansen

1. Suppleant Henrik Bendtsen

Bestyrelsesmedlem Betina Herreborg

Bestyrelsesmedlem Kim R. Holleufer Hansen

2. Suppleant Søren Posborg