Foreningens ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling.

Genvalg kan finde sted.


Ud over de valgte bestyrelsesmedlemmer vælges 2 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen. 

Dersom et bestyrelsesmedlem varigt eller for længere tid forhindres i at varetage sit hverv, indtræder en suppleant i bestyrelsen.

Suppleanterne inviteres til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.


Bestyrelsen vælger en sekretær.


Det enkelte medlem kan samtidig varetage flere hverv.

Alle hverv er ulønnede, dog kan bestyrelsen vælge at dække omkostninger for enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Sekretæren fører protokol over beslutninger.Bestyrelsesmedlemmer valgt i lige år : 


Kenneth Nielsen

Rikke Kalmeyer

Betina Herreborg


Bestyrelsesmedlemmer valgt i ulige år :


Martin Gjøl

René Hjetting


På bestyrelses første møde efter generalforsamlingen blev det besluttet at 
vælge Kenneth Nielsen som formanden i 2023, samt at Rikke Kalmeyer fortsætter som

kasserer.


Formand Kenneth Nielsen

Kasserer Rikke Kalmeyer

Bestyrelsesmedlem René Hjertting

Suppleant Henrik Bendtsen

Bestyrelsesmedlem Betina Herreborg

Bestyrelsesmedlem Martin Gjøl

Suppleant Søren Posborg