Dagsorden Generalforsamling 2021.Tid  : Søndag 13-06-2021 kl. 09.00

 

Sted : p – pladsen ved Ejby skole, Ejby Torvevej 13, 2600 Glostrup

 

 

 

 1. Valg af dirigent og referent

 

 1. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

 

 1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget.

 

 1. Fastsættelse af kontingent

 

 1. Indkomne forslag behandles.

 

     5.1. Vedtægtsændring.

 

     Ændring af § 3. 

     

     Nuværende :

 

 • 3: Medlemskab

     Aktivt medlemskab af klubben, med aktiv deltagelse i klubbens 

     aktiviteter, har alle personer over 18 år.

     Passivt medlemskab af klubben, uden deltagelse i klubbens sponserede

     aktiviteter, har alle personer over 18 år, som er godkendt af

     bestyrelsen.

 
     Medlemskabet er først aktivt når årets kontingent er indbetalt.

 

 • 3a: Aldersbegrænsningen kan dog fraviges, hvis bestyrelsen finder 

     det forsvarligt.

 

     Foreslås ændret til :

 

   

 • 3 : Medlemskab

     Aktivt medlemskab af klubben, med aktiv deltagelse i klubbens       

     aktiviteter, har alle personer der ønsker dette og vedkender sig 

     foreningen formål.

     Passivt medlemskab af klubben, uden deltagelse i klubbens sponserede

     aktiviteter, har alle der ønsker dette og vedkender sig foreningen

     formål.

   

     Medlemskabet er først aktivt når årets kontingent er indbetalt.

 

 • 3A udgår.

 

 

 1. Valg af bestyrelse.


     6a. Valg af formand (ulige år)

         og næstformand (lige år) for 2-årig periode

 

     På valg 2021 er Formand Brian Nielsen.

     6b. Valg af kasserer (lige år) for 2-årig periode

     6c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

         og 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) for

         en 2-årig periode

             

     På valg 2021 er Claus Borggaard og Søren Posborg.

 

     6d. Valg af 1-2 suppleanter for en 1-årig periode

 

     På valg er Michael Flemmer.

 1. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant, for 1-årig periode

 

 1. Eventuelt

   (Bemærk at sager behandlet under evt. kan ikke føre til ved-     

    tægtsændringer).